คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
 โทรศัพท์ 0-2561-3480,0-2561-3484 , โทรสาร 0-2561-2738,0-2942-8430
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2559 ติชม/เสนอแนะ fsoc@ku.ac.th
Copyright@2007 Faculty of Social Sciences, Kasetsart University All rights reserved