กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นรวงผึ้ง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นเพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน