พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้มีการประกวดพานพุ่ม ของนิสิตสาขาวิชาต่างๆ  ทั้งนี้ในภาคบ่ายนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักร์พันธ์ อีกด้วย