ตู้สังคมปันสุข...โดยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแล้วนะ ตู้สังคมปันสุข 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมแบ่งปัน 
ได้โดยนำของใช้ หรืออาหาร ใส่ตู้เพื่อส่งต่อให้กับนิสิต และผู้ที่ได้ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สามารถหยิบของใช้หรืออาหารเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
พิกัดตู้ ทางเข้าลานจอดรถ อาคาร 4 ชั้น1 คณะสังคมศาสตร์
#SOCKU #สังคมศาสตร์ #ทีมเกษตร