ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดราคาซื้อจอแสดงผลแบบแอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 191 นิ้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1